Tvegan kapital kot vir financiranja biotehnološkega podjetja

Biotehnološka dejavnost je vpeta v sodobno kmetijstvo, v proizvodnjo živil, v medicino, v postopke varovanja okolja, pri proizvodnjih novih, obnovljivih virov energije in še bi lahko naštevali. Drugače rečeno, za industrijsko pridobivanje proizvodov ali storitev biotehnologija uporablja živa bitja ali njihove sestavne dele.

Mnogi skladi tveganega kapitala verjamejo, da je biotehnologija posebej zanimivo področje vlaganj, ki za vložena sredstva lahko povrne izjemno donosno. Za mlada podjetja, ki izvajajo biotehnološko dejavnost, je pridobitev zagonskih sredstev nemalokrat odločujoč korak. Zato je pomembno, da se podjetje odloči za sodelovanje z upravljalci tveganega kapitala, ki lahko podjetju zagotovijo sredstva za načrtovan začetek raziskav in razvoja, dosego zastavljenih ciljev (razvoj biotehnološkega proizvoda ali storitev) ter vstop na trg.

Tvegani kapital podjetju praviloma zagotovijo zasebniki ali investicijska podjetja (investitorji) v obliki lastniškega kapitala, ki ga vložijo v mlada, hitro rastoča podjetja, ki imajo izvirno idejo v obiki znanj ali varovano kot patent. Investitorji vlagajo v nova podjetja z namenom doseganja hitre in visoke donosnosti na vložena finančna sredstva. Pridobitev tveganega kapitala je za mala in srednje velika podjetja, še posebej v začetni fazi, pomemben vir finančnih sredstev in ključen za zagon in razvoj podjetja.

Za biotehnološka podjetja je značilno, da zaradi visokih začetnih investicij in stroškov razvoja potrebujejo tvegan kapital že zelo kmalu, nemalokrat pred pričetkom prodaje proizvodov in storitev, zato vstop investitorjev (tveganega kapitala) podjetju omogoča še kako pomembna sredstva za začetek poslovanja in pridobitev vseh potrebnih dovoljenj pred prodajo produktov in/ali storitev na trgu. Problem je, da praviloma poslovni partnerji ali skladi tveganega kapitala za dosego ciljev ponudijo relativno kratek čas. Omenjeno je posebej problematično, če pridobivanje dovoljenj klockor kopior ne poteka vselej skladno s pričakovanji.

Poročanje različnih medijev nam je omogočilo najti podjetja, ki vlagajo zagonski tvegan kapital v mlada biotehnološka podjetja, ki se želijo preveriti na trgu.

Zbranih je nekaj povezav do tujih podjetij/skladov tveganega kapitala po abecednem vrstnem redu.

ARCH VENTURES PARTNERS

BB BIOTECH VENTURES

GILDE HEALTHCARE PARTNERS

INDEX VENTURES

PAPPAS VENTURES

VENTURE KICK

VERSANT VENTURES

Viri:

Tvegan kapital; Wikipedia


0 Komentarjev

Ostanite na tekočem, naročite se na RSS za to objavo.Some HTML is OK