Uporaba socialnih omrežij v biotehnologiji

Socialna omrežja postajajo pomemben del korporativne komunikacijske strategije s širšo javnostjo tudi za največja farmacevtska in biotehnološka podjetja. Prav socialna omrežja postajajo resen komunikacijski kanal, preko katerega podjetja komunicirajo, tudi v t.i. kriznih situacijah.

Veliko vlaganj se namenja za izobraževanje kadrov biotehnoloških in farmacevtskih podjetij, da bi ob uporabi socilanih omrežij dosegli kar najbolj pozitivne učinke. S tem zaposelnim omogočajo pridobitev znanj za boljše razumevanje in pravilno uporabo socilanih omrežij. Danes to predstavlja »nujni« ukrep v t.i. IT časih saj nenazadnje po vseh analitičnih študijah trendi nakazujejo, da veliko zaposlenih v najrazličnejših javnih in zasebnih poslovnih subjektih uporablja socialna omrežja, pretežno v privatnem (zasebnem) delu življenja. Uporaba socialnih omrežij s strani zaposlenih v uglednih podjetjih bi lahko v določenih primerih izzvala določene negativne učinke na blagovno znamko podjetja, a vse več študij ugotavlja, da s pravilno uporabo socialnih orežij lahko velika skupnost dosega tudi pozitivne učinke, ki pomagajo pri dodatni uveljavitvi in prepoznavnosti blagovne znamke ter same kulture podjetja, kar posledično pripomore k prepoznavnosti in ugledu samega podjetja. Na ta način zunanji spremljevalci (prijatelji) lahko posredno pridobivajo tudi na zaupanju v storitve ali proizvode, in obratno.

Nekatera največja in najuglednejša biotehnološka podjetja stremijo celo k ustvarjanju socialnega omrežja. Å e dve leti nazaj je bila precej neobičajna praksa, da bi velike korporacije uporabljale blog, Youtube, Twitter ali Facebook za lastno promocijo, za informiranje o uspehih poslovanja, obeščanju o novi ponudbi in drugem. Danes pa postaja jasno, da brez uporabe slednjega na trgu podjetje izostaja, najmanj v segmentu predstavljanja novitet. Socialna omrežja postajajo vse bolj priljubljen vir novih informacij in sprememb, ki nudijo v realnem času uporabniku dodano vrednost pri spremljanju novosti iz nepregledno obsežne kataložne ponudbe storitev in proizvodov.

Creative Commons licenca
Uporaba socialnih omrežij v biotehnologiji by Borut Jerman is licensed under a Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 2.5 Slovenija License.

Sorodni članek: Osebnostna genomika in socialna omrežja


0 Komentarjev

Ostanite na tekočem, naročite se na RSS za to objavo.Some HTML is OK