Sistem za pridobivanje matičnih celic

Po naših raziskavah trga bodo napredki tehnologij pri uporabi matičnih celic za zdravljenje obolenj v ospredju v letu 2012. novativna tehnologija uporabe matičnih celic za zdravljenje ljudi in živali omogoča izjemno velik potencial za razvoj podjetij, ki bodo ponudila nove rešitve za delo s celicami, opremo in podporne dejavnosti, kot so hramba odvzetih celic.

Novica podjetja Miami Fat Supply, da so razvili nov patentiran izdelek Jordy Connection System za odvzem in ponovno injiciranje matičnih celic iz mašobnega tkiva kaže na hiter razvoj pdpornih tehnologij pri uporabi matičnih celic za zdravljenje.

Stem cells

Odvzem matičnih celic, slika: BWJones, Flickr

Kot v sporočilu pove inventor Mark Jordan, izdelek uporabnikom prinaša izboljšan način odvzema maščobnega tkiva, ga je moč večkrat uporabiti in sterilizirati z avtoklaviranjem. Novico smo povzeli s strani PRWeb: Great News for Fat and Stem Cell Harvesting.

Vir: Fort Lauderdale, Great News for Fat and Stem Cell Harvesting, PRWeb, 06.01.2012

Enhanced by Zemanta

0 Komentarjev

Ostanite na tekočem, naročite se na RSS za to objavo.Some HTML is OK