Raziskave humaniziranih živali v prihodnje pod zakonodajni nadzor

Tehnologija priprave humaniziranih živali je vse bolj dovršena. V Veliki Britaniji, pomembni svetovni velesili na področju kloniranja in transgeneze živali, raziskovalci in etiki pozivajo k pripravi nove zakonodaje, ki bo določala kaj je in kaj ni dovoljeno v okviru tovrstnih raziskav. Velike skrbi zbuja dejstvo, da je moč humanizirati določeno žival do te stopnje, da nima spremenjenega samo posameznega gena, ki odraža določeno novo lastnost, temveč celotne organe.

»Humanizirana žival je žival v katero je bila s pomočjo genske tehnologije v laboratoriju vnesena določene genska lastnost človeka.«

V poročilu, ki ga je objavila Akademija Medicinskih znanosti (angl. UK Academy of Medical Sciences) opozarjajo na najobčutljivejša področja v katera lahko sodobna bioznanost posega in predlaga, naj bodo v prihodnje z zakonodajo tovrstni posegi prepovedani. Poleg že sprejetih regulatornih ukrepov, h katerim so zavezane mnoge države sveta, poročilo opozarja na sporne eksperimente, ki bi jih bilo potrebno preprečiti. Med etično sporne in tvegane eksperimente sodijo tudi poskusi priprave hibridov med živalmi in ljudmi-razvoj primatov z vnešeno kritično maso nevronov, kar bi lahko privedlo do človeku podobnih vedenjskih vzorcev in priprava embrijev, katerih razvoj je daljši od 14 dni in vsebujejo tako človeške kot nečloveške zarodne celice.

Razvoj humaniziranih živali lahko pripomore k napredku pri razumevanju delovanja človeških genov in pri razvoju novih zdravil, vendar gre ne glede na morebitne koristi za etično in moralno zelo občutljivo področje napredka in znanosti, ki zahteva osnovno strogo regulativo in presojo “od primera do primera”.


Viri in sorodni članki:

The Academy of Medical Sciences, Animals containing human material, julij 2011

Allison Abbott, Regulations proposed for animal–human chimaeras. Nature 475, 438 (2011) | doi:10.1038/475438a

Bob Grant, Regulating the Humanized. The Scientist (2011)

Creative Commons licenca
Raziskave humaniziranih živali v prihodnje pod zakonodajni nadzor by Borut Jerman is licensed under a Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 2.5 Slovenija License.
Ustvarjena na podlagi dela, dostopnega na www.acmedsci.ac.uk.


0 Komentarjev

Ostanite na tekočem, naročite se na RSS za to objavo.Some HTML is OK