Analize biotehnologije

Bioinformatika kot metoda za analizo biotehnoloških podjetij

07.02.2011   |   objavil: Dr. Borut Jerman   |   , , , 0

Bioinformatika je novejša znanstvena disciplina, ki se intenzivno razvija zaradi vse večjih potreb pri raziskovalnem delu in razvoju na področju biologije, biotehnologije, medicine, in danes predstavlja nepogrešljivo orodje v biologiji.

Preberi več »

Genomi in čas sprememb

Hiter napredek tehnologij in novi pristopi določevanja nukleotidnega zaporedja DNA so drastično zmanjšal stroške postopkov preiskav in omogočajo v prihodnje za razumno ceno določevanje celotnih genomov posameznika. Slednje narekuje od vseh institucij/podjetij postopen prehod na nove zmoglivejše tehnologije, v kolikor bodo želeli ostati kompetenčni na biotehnološkem trgu. Genomske študije, ki vključujejo posameznike z določenimi obolenji […]

Preberi več »

Razlogi za težave ponudnikov genetskih preiskav

Težavam s katerimi se soočajo podjetja, ki nudijo genetske preiskave na osnovi polimorfizmov posameznega nukleotida (SNP) po celotnem človeškem genomu, pričakovano ni videti konca. Do danes so se pojavile tudi sicer nepričakovane težave nekaterih ponudnikov, a so stranke na te opozorili in jih javno predstavili.

Preberi več »

Zlatá vredna mrzla mrzlica

Avtor: Jaka Kragelj (GOSTUJOčŒI PRISPEVEK) Pod besedno zvezo naravna bogastva severne Norveške bi utegnili najprej pomisliti na prelepe fjorde ali tudi na zaloge nafte in zemeljskega plina, ki potiskata Norveško ekonomijo. Kot biokemik pa tega pojma ne razumem kot nekaj kar se trži kot turistično atrakcijo ali surovino, ampak kot biološko raznovrstnost. Ta lahko služi […]

Preberi več »

Strategije biopodjetništva v Sloveniji

Okoljsko, finančno in gospodarsko krizo so podjetni Slovenci izkoristili za razvoj dejavnosti, ki smo jo  spremljevalci biotehnološkega področja dolgo pogrešali - razvoj sektorja biotehnoloških podjetij v Sloveniji. A danes že imamo možnost proučevanja vplivov “mikro” sektorja biotehnologije, ali bolje rečeno grozda podjetij, ki se ukvarjajo z biotehnološko dejavnostjo na gospodarstvo, okolje in zdravstvene storitve v Sloveniji.  Å tevilo vseh ustanovljenih biotehnoloških podjetij v Sloveniji se giblje […]

Preberi več »
Page 4 of 512345