Tehnično oblikovne zahteve oglasa

Vsi tekstovni oglasi v spletnemu portalu BIONOVICE morajo ustrezati naslednjim pogojem:

  • v oglasu, če je prikazan URL naslov, mora le-ta izkazovati pravilen/resničen URL naslov
  • uporaba ponavljajočih ali nepotrebnih ločil ali znakov, pretirana ali nepotrebna uporaba velikih črk ter nepotrebno ponavljanje besed ali besednih zvez niso dovoljeni
  • oglas ne sme vsebovati telefonske številke oglaševalca ali kateregakoli drugega kontakta oglaševalca ali tretje osebe razen URL naslova.

Vsi tekstovni oglasi s sliko in grafični oglasi morajo poleg splošnih pogojev za tekstovne oglase spoštovati še naslednje pogoje:

  • grafični elementi oglasa morajo biti jasni in razločni, tekst pa mora biti dobro berljiv
  • oglas ne sme vsebovati zavajajočih grafičnih elementov
  • oglas načeloma ne sme generirati poizvedb za pridobitev določene vsebine na zunanje strežnike izven spletnega portala BIONOVICE; vse funkcionalnosti oglasa morajo biti vsebovane v sami izvorni kodi oglasa
  • oglas, katerega vrednost se plača v obliki kompenzacije, ne sme vsebovati blagovnih znamk ali drugih označb, katerih imetnik ni oglaševalec, ne glede na obliko pojavnosti blagovne znamke ali označbe (figurativna ali besedna znamka).