Specifična vsebinska pravila

Za posamezna vsebinska področja veljajo posebna pravila. Oglaševanje izdelkov in storitev, ki predstavljajo neposredno nevarnost za človekovo zdravje, zahtevajo specifičen način uporabe ali predstavljajo posebne vrste blaga in storitev, ureja država. Okvirna pravila za najbolj aktualno blago in storitve so navedena v nadaljevanju, za vse ostalo, tudi za ažurno ureditev, pa se neposredno uporablja veljavna zakonodaja.

Popusti in nagradne igre: Oglas, ki vsebuje posebno ponudbo (popust, premijo, darilo), mora to posebno ponudbo jasno označiti ter uporabniku omogočiti lahek dostop do pogojev za pridobitev ugodnosti oziroma nagrade.

Na spletnem portalu BIONOVICE je prepovedano je oglaševanje orožja, alkohola, tobaka, zdravil, ponarejenega in piratskega blaga, kreditov, živil za hujšanje, kozmetike, odvetništva

Alkohol: Oglaševanje alkoholnih pijač, ki vsebujejo 0,5 volumskih odstotkov alkohola ali več je prepovedano.

Tobačni izdelki: Prepovedano je vsako neposredno in posredno oglaševanje in promocija tobaka in tobačnih izdelkov.Prepovedano je oglaševanje izdelkov, ki ne sodijo med tobak in tobačne izdelke, vendar s svojim videzom in namenom uporabe neposredno vzpodbujajo k potrošnji tobaka in tobačnih izdelkov.

Ponarejeno in piratsko blago: Prepovedano je oglaševanje ponarejenega blaga, to je blaga, ki je brez dovoljenja imetnika znamke označeno z znamko ali znakom, ki ga po njegovih bistvenih lastnostih ni mogoče razlikovati od te znamke.Prepovedano je oglaševanje piratskega blaga, to je blaga, ki je kopija ali imitacija blaga in ki je bilo izdelano brez soglasja imetnika avtorske ali sorodne pravice ali pravice iz modela in če izdelava blaga krši te pravice.
Krediti: Oglas, s katerim se ponuja kredit je prepovedano.

Zdravila: Oglaševanje zdravil ali medicinskih pripomočkov je prepovedano. Smiselno enako velja za oglaševanje zdravil za uporabo v veterini ali agronomiji.

Živila za hujšanje: Oglas za živila za hujšanje, to je živila, ki se uporabljajo kot nadomestilo za dnevne obroke hrane je prepovedano.

Kozmetika: Prepovedano je oglaševanje kozmetičnih proizvodov.