Splošni pogoji oglaševanja

SPLOÅ NI POGOJI ZA VSE VRSTE OGLAÅ EVANJA NA OMREŽJU BIONOVICE.SI

Na spletnem portalu BIONOVICE, splet bioznanosti in biotehnologije nudimo brezplačno oglasni prostor.

Prizadevamo si zagotavljati oglaševalske storitve, ki so poštene in temeljijo na konsistentni politiki oddaje oglasnega prostora, kar lahko koristi uporabnikom in oglaševalcem. Vsi oglasi so vidno označeni s sporočilom: oglasno sporočilo ali oglas.

Vsi oglasi, ki se prikazujejo na omrežju spletnega portala http://www.bionovice.si, morajo ustrezati tem splošnim pogojem oglaševanja, glede tehnično oblikovnih, vsebinskih zahteve.

Borut Jerman stremi k čimbolj enakovredni in nediskriminatorni oglaševalski politiki. Vendar pa uporaba splošnih pogojev vedno vključuje določen element diskrecije in Borut Jerman si pridržuje pravico, da kadar koli iz katerega koli razloga zavrne ali odstrani oglas iz omrežja http://www.bionovice.si, če meni, da je to zaradi spoštovanja splošnih pogojev in veljavne zakonodaje potrebno, oziroma če oceni, da je oglas oziroma oglaševalska akcija kot celota nezakonita, netočna, zavajajoča ali nemoralna, o čemer ni dolžan obvestiti oglaševalca in/ali pri tem navesti razloge za zavrnitev oziroma odstranitev oglasa.

Splošni pogoji so namenjeni zagotavljanju učinkovitosti oglaševanja in vzdrževanju kakovosti uporabniške izkušnje in so oblikovani z namenom pomagati oglaševalcem pri ustvarjanju učinkovitih oglasov. Vsak oglas je namenjen uporabniku, zato je bistvenega pomena, da se na omrežju spletnega portala http://www.bionovice.si ne prikazujejo neprimerni oglasi, ki bi dolgoročno zmanjševali število uporabnikov omrežja spletnega portala http://www.bionovice.si. Borut Jerman si zato pridržuje izključno pravico do odločitev o vrstah in vsebinah oglasov, ki se prikazujejo na omrežju spletnega portala http://www.bionovice.si.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Borut Jerman ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino oglasov. Objava oglasa v nobenem primeru ne predstavlja odobravanja ali strinjanja z vsebino spletne strani oziroma z oglaševano ponudbo oglaševalca. Za resničnost in zakonitost oglasa, kot tudi vsebine oglaševane spletne strani v celoti in izključno odgovarja oglaševalec.