Pogoji uporabe JoBBiO

Pozdravljeni na zaposlitvenem portalu JoBBio.

Preden začnete uporabljati zaposlitveni portal JoBBio, morate prebrati te pogoje storitve (»Pogoji storitve«) in se strinjati z njimi ter spodnje pogoje in določila, vključno z morebitnimi prihodnjimi dodatki:

čŒeprav vas bomo morda obveščali o večjih spremembah pogojev storitve, občasno preglejte najnovejšo različico (http://bionovice.si/preberite-tudi/vodic-za-delodajalce/pogoji-uporabe-zaposlitvenega-portala/ ). BIONOVICE lahko po lastni presoji kadar koli spremenijo ali popravijo te pogoje o storitvi, politiko varovanja zasebnosti in pravilnik o vsebini, vi pa soglašate, da boste upoštevali takšne spremembe ali popravke. čŒe ne sprejmete in upoštevate teh pogojev, ne uporabljajte storitve JoBBio. V primeru nedoslednosti med JoBBio pogoji storitve in splošnimi pogoji storitve BIONOVICE (http://bionovice.si/preberite-tudi/informacije-o-portalu/pogoji/ ) ali politiko zasebnosti portala BIONOVICE (http://bionovice.si/preberite-tudi/informacije-o-portalu/varovanje-zasebnosti/ ) veljajo pogoji storitve JoBBio (http://bionovice.si/preberite-tudi/vodic-za-delodajalce/pogoji-uporabe-zaposlitvenega-portala/ ).

Opis storitve. JoBBio je spletna storitev za objavljanje zaposlitvenih oglasov in prijavo na zaposlitveni oglas (Storitev). Odgovorni ste za vse dejavnosti pod vašim uporabniškim imenom. Strinjate se, da je Storitev na voljo takšna kot je in kot je na voljo in s tem soglašate. Avtor(ji) portala BIONOVICE in JoBBio se v celoti odpovedujejo odgovornosti in obveznosti glede razpoložljivosti, točnosti, varnosti ali zanesljivosti Storitve ali druge odjemalske programske opreme. Avtor(ji) portala BIONOVICE in JoBBio si prav tako pridržujejo pravico, da spremenijo, odstranijo ali prekinejo Storitev kadarkoli in brez kakršnekoli obveznosti do vas s predhodnim obvestilom ali brez njega. Avtor(ji) portala BIONOVICE in JoBBio si pridržujemo pravico, da komurkoli kadarkoli brez obvestila in iz kakršnegakoli razloga preprečimo uporabo storitve.

Pravilna uporaba. Soglašate, da ste sami odgovorni za uporabo Storitve, za svoje objave in vse posledice, ki izhajajo iz tega. Soglašate, da boste Storitev uporabljali skladno z veljavno zakonodajo Slovenije in Evropske Unije.

Soglašate, da boste upoštevali pravilnik o vsebini zaposlitvenega portala JoBBio (http://bionovice.si/preberite-tudi/vodic-za-delodajalce/pravilnik-o-vsebini-jobbio/ ) ter pravila in omejitve v njem. čŒeprav vas bomo morda obveščali o večjih spremembah v pravilniku o vsebini JoBBio, občasno preglejte najnovejšo različico. Avtor(ji) portala BIONOVICE in JoBBio lahko po lastni presoji kadarkoli spremenijo ali popravijo pravilnik o vsebini zaposlitvenega portala JoBBio, vi pa soglašate, da boste upoštevali takšne spremembe ali popravke.

Kršitev naštetega, vključno s pravilnikom o vsebini zaposlitvenega portala JoBBio (http://bionovice.si/preberite-tudi/vodic-za-delodajalce/pravilnik-o-vsebini-jobbio/ ), lahko povzroči takojšnjo prekinitev Storitev, vi pa boste morda morali plačati državne kazni ali bo to za vas imelo druge pravne posledice. Avtor(ji) portala BIONOVICE in JoBBio si pridržujejo pravico, vendar se k temu ne zavezujejo, da nadzoruje vašo uporabo storitve z namenom, da ugotovijo, ali je prišlo do kršitve pogodbe, ali, da ugotovijo ali ste delovali skladno z veljavno zakonodajo.

Večino vsebine na zaposlitvenem portalu JoBBio – vključno z vsebino posameznih objav – ponujajo in so zanjo odgovorne osebe, ki jo objavijo. Avtor(ji) portala BIONOVICE in JoBBio ne nadzorujejo vsebine zaposlitvenega portala JoBBio in ne odgovarjajo zanjo. Avtor(ji) portala BIONOVICE in JoBBio kot del storitve le omogočajo dostop do te vsebine.

Na zaposlitvenem portalu JoBBio je lahko žaljivo, škodljivo, nepravilno ali drugače neprimerno gradivo, ali v nekaterih primerih tudi objave, ki so napačno označene ali kako drugače neresnične. Pričakujemo, da boste pri uporabi zaposlitvenega portala JoBBio previdni ter da ga boste uporabljali po lastnem občutku in presoji.

Avtor(ji) portala BIONOVICE in JoBBio ne preverjajo, podpirajo, predstavljajo ali zagotavljajo resničnosti, točnosti ali zanesljivosti komunikacij, objavljenih prek Storitve, niti ne preverja mnenj, izraženih prek nje. čŒe se zanašate na vsebino, objavljeno prek Storitve, soglašate, da to delate na lastno odgovornost.

Zasebnost. Storitev lahko uporabljate, če soglašate s pogoji varovanja zasebnosti BIONOVICE (http://bionovice.si/preberite-tudi/informacije-o-portalu/varovanje-zasebnosti/), ki so navedeni. Soglašate, da Avtor(ji) portala BIONOVICE in JoBBio lahko dostopajo do vaših osebnih informacij ali jih razkrije, vključno z vsebino vaše komunikacije, če je od njega tako zahtevano po veljavnem pravnem postopku (kot je nalog za preiskavo, sodni poziv priči ali sodni nalog). Osebne informacije, ki jih zberejo avtor(ji) portala BIONOVICE in JoBBio, so lahko shranjene in obdelane v Sloveniji. Z uporabo Storitve soglašate s takšnim prenosom informacij izven vaše države.

Uveljavljeni načini uporabe in shranjevanja. Soglašate, da Avtor(ji) portala BIONOVICE in JoBBio niso odgovorni za brisanje oz. neuspešno shranjevanje ali prenos kakršnekoli vsebine in drugih komunikacij v storitvi. Avtor(ji) portala BIONOVICE in JoBBio si pridržujejo pravico, da po lastni presoji omejijo uporabo in shranjevanje komunikacij kadarkoli z obvestilom ali brez njega.

Vsebina storitve. Avtor(ji) portala BIONOVICE in JoBBio ne odgovarjajo za ostalo vsebino (vključno – in brez omejitev – z virusi ali drugimi funkcijami za onemogočanje), in niso obvezani nadzorovati takšne vsebine. Avtor(ji) portala BIONOVICE in JoBBio si pridržuje pravico, da kadarkoli odstranijo poljubno vsebino storitve, predvsem v primerih ko vsebina krši določila teh pogojev. Avtor(ji) portala BIONOVICE in JoBBio si prav tako pridržujejo pravico do dostopanja do informacij in njihovega branja, ohranjanja ter razkrivanja, ko je to potrebno za (a) zadovoljitev veljavne zakonodaje, določb, pravnega postopka ali vladne zahteve, (b) upoštevanje te pogodbe, vključno z raziskavo morebitnih kršitev, (c) ugotavljanje, preprečevanje ali drugačno ugotavljanje goljufije, varnostnih ali tehničnih težav, (d) odgovarjanje na prošnje po podpori uporabnikov oz. (e) zaščito pravic, lastnine ali varnosti avtor(jev) portala BIONOVICE in JoBBio, njihovih uporabnikov in javnosti. Avtor(ji) portala BIONOVICE in JoBBio ne odgovarjajo za upoštevanje ali neupoštevanje pogojev.

Pravice intelektualne lastnine. Soglašate, da je avtor portala BIONOVICE in JoBBio lastnik vseh pravic do storitve, nazivov storitve in zanimanj zanjo, vključno z vsemi pravicami intelektualne lastnine (»avtorske pravice«). Avtorske pravice ščiti zakonodaja Republike Slovenije ter mednarodna zakonodaja o intelektualni lastnini. V skladu s tem soglašate, da ne boste kopirali, reproducirali, spreminjali, prilagajali storitve ali ustvarjali izdelkov, ki izhajajo iz nje. Soglašate tudi, da vsebine storitve ne boste nadzorovali ali kopirali z robotom, pajkom ali drugo samodejno napravo ali ročnim procesom. Kot je opisano spodaj, se avtorske pravice ne nanašajo na drugo vsebino, ki je uporabljena kot del storitve, vključno z vsebino komunikacij v storitvi.

Glede vaše pravice intelektualne lastnine, avtor portala BIONOVICE in JoBBio ne uveljavlja lastništva ali nadzora nad katerokoli vsebino, ki jo pošljete, objavite ali prikažete v storitvah ali prek njih. Vi ali drugi dajalci licenc obdržite vse avtorske pravice za vso vsebino, ki jo pošljete, objavite ali prikažete v JoBBio storitvah ali prek njih in ste sami odgovorni za varovanje teh pravic. S tem, ko vsebino pošljete, objavite ali prikažete v v JoBBio storitvi, je na voljo javnosti, avtor portala BIONOVICE in JoBBio pa podelite svetovno, neekskluzivno licenco – brez plačila licenčnine – za kopiranje, objavljanje in distribucijo te vsebine na portalu BIONOVICE in JoBBio z namenom prikaza in distribucije. Avtor(ji) portala BIONOVICE in JoBBio si pridržujejo pravico, da lahko po lastni presoji kadar koli zavrnejo, da bi sprejeli, objavili, prikazali ali preneseli katerokoli vsebino.

Zagotavljate in jamčite, da imate vse pravice in pooblastila, ki so potrebna, da dodelite pravice, dodeljene v tej pogodbi, do vse vsebine, ki bo objavljena.

Morda boste poljuben material želeli poslati, objaviti in pokazati v storitvi JoBBio ali prek nje ali spletnega portala BIONOVICE pod javno licenco (kot je licenca Creative Commons ); to lahko v gradivih označite ročno

Brez nadaljnje prodaje storitve. čŒe vam avtor portala BIONOVICE in JoBBio tega izrecno pisno ne dovoli, soglašate, da ne boste izdelovali, podvojevali, kopirali, prodajati, tržili, vnaprej prodajali ali za kakršnekoli tržne namene uporabljali (a) kateregakoli dela storitve, (b) uporabe storitve ali (c) dostopa do storitve.

Zagotovitve in jamstva. Zagotavljate in jamčite, da (a) so vse informacije, ki jih avtorjem portala BIONOVICE in JoBBio posredujete za sodelovanje v Storitvi, pravilne in točne in (b) imate vse potrebne pravice, da skladno s pogoji storitve izvedete dejanja, ki so od vas zahtevana.

Prenehanje; prepoved. Avtor(ji) portala BIONOVICE in JoBBio lahko po lastni presoji kadarkoli in iz kakršnegakoli vzroka prekine storitev oz. to pogodbo ali prepove oz. prekine dostop.

Odškodnina. Soglašate, da boste poravnali škodo avtorju portala BIONOVICE in JoBBio v primeru zahteve drugega podjetja, ki je posledica ali je kakorkoli povezana z vašo uporabo storitve, vključno z odgovornostjo ali stroški, ki izhajajo iz vseh terjatev, izgub, škode (dejanske ali posledične), tožb, sodnih odločb, stroškov pravnega postopka in odvetnikov vsake vrste ali narave. V takšnem primeru vam bo avtor portala BIONOVICE in JoBBio poslal pisno obvestilo o takšni terjatvi, tožbi ali dejanju.

Opustitev in neodvisnost pogojev. čŒe avtor(ji) portala BIONOVICE in JoBBio ne uspe(jo) izvajati ali uveljaviti katere od pravic in določil v pogojih storitve, to ne pomeni opustitve takšne pravice ali določila. čŒe pristojno sodišče ugotovi, da je katera od določb v pogojih storitve neveljavna, obe stranki kljub temu soglašata, da si sodišče prizadeva uveljaviti namen stranke, kot je navedeno v odločbi, ostale določbe v pogojih storitve pa ostanejo v veljavi.

Predpisi o omejitvah. Soglašate, da mora biti, ne glede na pravilnik ali zakon, ki trdi drugače, vsaka zahteva ali vzrok dejanja, ki nastane zaradi ali je povezan z uporabo storitev ali pogojev storitve, izpolnjen v roku enega (1) leta po takšni zahtevi ali vzroku dejanja ali pa je za vedno zastaran.