Navodila za pripravo kratkega članka

Kandidate, ki bi želeli avtorsko sodelovati pri pripravi vsebin spletnega portala BIONOVICE, splet bioznanosti in biotehnologije prosimo, da priložena navodila skrbno preberejo predno pošljejo vlogo za sodelovnje, saj se politika portala lahko bistveno razlikuje od drugih strokovnih ali poljudnih spletnih portalov.

Vsebine avtorskih člankov morajo biti skladne z splošnimi pogoji uporabe in omejitvami odgovornosti, objavljenimi na spletnem portalu BIONOVICE.

Navodila za pripravo avtorskih kratkih člankov:

Spletni portal BIONOVICE, splet bioznanosti in biotehnologije objavlja avtorska, še ne objavljena dela.

Kratki članki in mnenja dopuščajo prostor za špekulacije in razprave avtorja(ev), vendar je hkrati potrebno pojasniti avtorjevo mnenje ali stališče. Pregledni članek ne sme vsebovati neobjavljenih podatkov, novih hipotez ali matematičnih modelov. čŒlanek naj verodostojno predstavi nove ugotovitve na podlagi nedavno objavljenih strokovnih ali znanstvenih študij.

V članku avtor na kratko predstavi ozadje področja in nedavne ugotovitve v kontekstu. Le te morajo zagotoviti uravnotežen pogled na razvoj dogodkov, tudi na področjih, ki so sporna, in avtorji ne smejo biti preveč osredotočeni na njihove lastne raziskave.

Občinstvo je širša javnost, od dijakov do profesorjev, zato morajo biti članki napisani razumljivo.

Prosimo, da se izogibate pretirani uporabi žargona, hkrati pa naj informacija ne bo preveč poenostavljena. Trditve morajo biti točne in natančne vseskozi. Navajanje zaščitenih imen zdravil in drugih izdelkov ali imen proizvajalcev je nedopustno.

čŒlanki niso pregledani s strani recenzentov, skrbnik strani le preveri, da je prispevek skladen s poslanstvom in s splošnimi pogoji uporabe in omejitvami odgovornosti spletnega portala  BIONOVICE, splet bioznanosti in biotehnologije. Možnost objavljanja avtorskih vsebin se uporablja le v nekomercialne namene. Avtor za objavljene vsebine ne prejme denarnega nadomestila in sodeluje prostovoljno in brezplačno.

Da bi vam olajšali delo pri pripravi publikacije, vas bomo v primeru ugodne odločitve poslali podrobna navodila za pripravo članka.