Citiranje vsebin

Vse vsebine spletnega portala BIONOVICE so avtorske vsebine in so na voljo pod licenčnimi pogoji CREATIVE COMMONS, kot je navedeno pod objavo.

Vljudno vas prosimo, da avtorske vsebine ustrezno citirate, npr. kot:

Avtor, naslov objave, leto, BIONOVICE, Dostopno dne:01.01.2011 na URL: http://bionovice.si in s spletno povezavo na objavo ali spletno stran http://www.bionovice.si.