Informacije o portalu

BIONOVICE, splet bioznanosti in biotehnologije je prvi slovenski spletni portal, ki združuje novice s področij bioznanosti in biotehnologije.Wordle: BIONOVICE.si

Spletni portal BIONOVICE objavlja aktualne novice s področja bioznanosti (genetike, genomike, biokemije, proteomike, molekularne in celične biologije, mikrobiologije, biotehnologije, farmacije, biomedicine) in vsakodnevno spremlja vplive novih znanstvenih spoznanja na biotehnologijo. Avtor(ji) spletnega portala BIONOVICE si prizadevajo, da bi podrobno sledili vsem zanimivim spoznanjem bioznanosti in jih predstavili uravnoteženo in točno širši javnosti. Za zagotavljanje kar največje kakovosti in uporabnosti portala ponujamo poleg avtorskih vsebin možnost brezplačne zaposlitvene ponudbe vsem pravnim subjektom, ki opravljajo dejavnost na področju izobraževanja ali raziskav in razvoja, pod pogojem da se delovno mesto nanaša na področje bioznanosti ali biotehnologije.

Spletni portal BIONOVICE je brezplačno javno dostopen na registrirani domeni http://www.bionovice.si

Spletni portal BIONOVICE, splet bioznanosti in biotehnologije ni medij v smislu Zakona o medijih, saj ne gre za uredniško oblikovane vsebine, temveč za avtorske vsebine. BIONOVICE, splet bioznanosti in biotehnologije je neodvisno spletišče.

Idejna zasnova, celostna podoba in vsebine so avtorsko delo Dr. Boruta Jermana.