Antibiotiki in mehanizmi odpornosti

09.07.2009   |   objavil: Dr. Borut Jerman   |   ,
Antibiotike lahko kot izjemen dosežek umestimo v 20. stoletje. Antibiotiki so običajno učinkovine majhne molekulske mase, ki s svojim delovanjem uničujejo mikroorganizme (delujejo baktericidno) ali pa zavirajo njihovo rast (delujejo bakteriostatično). Preprečujejo normalno delovanje bakterije, bodisi z delovanjem na celično steno, citoplazmatsko membrano, biosintezo proteinov ali biosintezo nukleinskih kislin (Madigan in Martinko, 2006). Velja splošno prepričanje, da imajo antibiotiki, kot značilni sekundarni metaboliti, nalogo omejevati rast kompetitivnih mikroorganizmov v naravnem okolju producentskega mikroorganizma, vendar pri vseh antibiotikih te razlage ni mogoče braniti (predavanja prof.dr.Franc V. Nekrep, blog MIKROB(io)LOG). Ugotavlja se, da antibiotiki pri nizkih koncentracijah delujejo kot kemični signali, ki uravnavajo tudi metabolne procese. Pri koncentracijah, ki so nižje od minimalno inhibitornih koncentracij, antibiotiki lahko stimulirajo ali inhibirajo izražanje genov na nivoju transkripcije (predavanje J. Davies, 1st FEMS Congress). Antibiotiki, ki motijo podvajanje bakterijske DNA in sintezo bakterijske celične stene v območju subinhibitornih koncentracij, izzovejo SOS odziv. S tem lahko vplivajo na horizontalne genske prenose, širjenje odpornosti proti antibiotikom in sprožijo sintezo virulentnih dejavnikov. Å tevilne objave opozarjajo na ta fenomem pri bakterijah E. coli, Staphylococcus aureus in Vibrio cholerae. Proteina LexARecA sta ključna regulatorja SOS odziva (SOS odziv predpostavil Radman, 1975) in sta prisotna pri številnih vrstah bakterij (proteine iz različnih vrst najdemo pod povezavo). S tega vidika je pomembna previdnost pri uporabi antibiotikov, saj nenadzorovana uporaba in predpisovanje antibiotikov lahko pomembno vplivata na zdravstveno stanje posameznika.


Viri:
Madigan, M.T., and Martinko, J.M. (2006) Brock Biology of Microorganisms, 12th edn:Prentice Hall/Pearson Publishers
Predavanja F.V. Nekrep, 2000, Morfologija mikroorganizmov, Biotehniška fakulteta, Rodica, Slovenija
Predavanje J.Davies, 2003, The biology of small molecules, 1st FEMS congress, Ljubljana, Slovenija
Radman M. (1975) SOS repair hypothesis: phenomenology of an inducible DNA repair which is accompanied by mutagenesis.Basic Life Sci.;5A:355-67.

0 Komentarjev

Ostanite na tekočem, naročite se na RSS za to objavo.Some HTML is OK